Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Приватизация на водата 🚱


Приватизация на водата
Човек може да издържи без въздух три минути. Без вода - три дни. А без храна - три седмици. Според пирамидата на Abraham Maslow за йерархичното подреждане на човешките потребности, в основата на пирамидата, стои потребността от въздух. Следва потребността от вода, по-нагоре потребността от храна, топлина и пр.

Американската инвестиционна банка Goldman Sachs в нейно специално проучване прогнозира, че вече през 2025 година, една трета от населението на Земята ще бъде лишено от достъп до чиста питейна вода.

През така наречения Преход към демокрация, неоколониалните администрации, пардон - демократичните български правителства от 1990 г. насам, учредяват монопол на задокеанските си "партньори", върху питейната вода на българите, под юридическата форма - концесия. Никъде по света не се изгражда повече от една водоснабдителна и канализационна мрежа. Това означава, че собственикът на водоснабдяването има естествен монопол върху водата и може да повишава цената ѝ безпределно, а по време на война може да подложи населението на изтребление.

Copyright:www.backdoornews.com


Драстичното повишаване цената на храната, принуди голяма част от българите да възродят натуралното стопанство. Драстичното повишаване цената на отоплението, принуди голяма част от българите да се откажат от достиженията на цивилизацията - парното отопление и електричество и да започнат да се отопляват с въглища, както по време на Османското робство. Все още не е уточнено юридически, ако българите изкопаят кладенец в двора си, дали ще трябва да плащат на американците за водата, която вадят от кладенеца. Въздухът все още не е интересен за западните "инвеститори", поради физическите му свойства, които го правят непригоден за ограничаване. Все още въздухът се дозира ръчно, чрез Waterboarding. Специализирани в тази област са тайните затвори на ЦРУ - Black Site.

В 2000 г., покрай отдаване хотелите по Черноморието, колаборационисткото правителство на България решава да отдаде и водоснавдяването на София (би­вшето държавно дружество „Софийска вода“) на Запада, под юридическата форма - концесия. Не защото водоснабдяването в България има нужда от инвестиции, а защото чуждестранните инвеститорите имат нужда да печелят пари на гърба на българина и да го направят зависим от тяхното благоволение.

Общин­ското дружество „Софийска вода“ първоначално е дадено на концесия на английска фирма, 8 го­дини по-късно английската компания продава дела си на френска фирма - и двете подставени фирми на задокеанските филантропи с лицемерни усмивки.

Според официалните финансови отче­ти на дружеството, „Софийска вода“ през 2008 година са реализирани приходи от основни дейности в размер на 94,2 млн. лв., печалбата на дружеството е в размер на 24,3 млн. лв., 2009 година – 109,6 млн. лв. приходи и 25 млн. лв. печалба. Това е времето, в което акционери в „Софий­ска вода“ са британската „Юнайтед ютилитис“, Европейската банка за възстановяване и развитие и Столична община. Трите страни реализират приходи от 94,2 млн. лв. за 2008 г. и 109,6 млн. лв. за 2009 г.

При направено допитване от Боян Аспарухов (публикувано във вестник Атака от 10 юли 2016) се оказва, че „В договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД не е договорена концесионна такса“. Т.е. договора е едностранен, а не на принципа Quid pro quo, както договорите за предоставяне на военни бази на САЩ, договорите между ЕС и САЩ за предоставяне на IBAN-номерата на банковите сметки на гражданите от Евросъюза, както и "Passenger Name Records" (PNR), според който всички страни от Евросъюза се задължават да предоставят на САЩ имената на пътниците, които ще пътуват със самолет - всички те едностранни договори, които учредяват задължения само на европейците към САЩ, но не на американците към Европа.

През 2010 г. френската компания „Veolia Water“ (в която на ръководна длъжност са назначени бивши директори на Международния валутен фонд - Michel Camdessus), купува дела на „Юнайтед ютили­тис“ и придобива концеси­ята за предоставяне на ВиК услуги на територията на Столична община. „Веолия уотър“ е най-големият инвеститор в областта на ВиК услуги в света. Компанията работи в 64 страни, но не в суверенни страни, като например Германия, в която водоснабдяването не се отдава на концесия. "Veolia Water" за 2009 година има оборот от 12,5 млрд. евро.

През 1990-те „Веолия“ е концесио­нер на водоснабдяването в Париж. След сключване на договора за концесия цената на водата във френската столица поскъпва с 280%. През 2010 година "Veolia Water" поглъща „Со­фийска вода“ като плаща 150 млн. лв. на „Юнайтед ютилитис“. Още през първа­та година – 2011 приходите според консолидирания отчет за всеобхватния доход на дружеството са 172 млн. лв., т.е. повече от цената, която плащат за да придобият дял на участие. В писмото от Сто­лична община до Боян Аспарухов (вестник Атака) пише:

„В договора за концесия, сключен между Столична община и Софийска вода АД не е договорена кон­цесионна такса“.

Всъщност в чл. 7 от българското законодателство на Прехода е записано, че при предоставяне на конце­сия може да се предвиди концесионе­ра да извършва концесион­но плащане. Това ще рече, че плащане на концесионна такса е пожелателно, но не задължително. Законът не задължава концесионерът да плаща концесионна такса!


Още по темата:

Водата на Земята принадлежи на лихвари


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени