Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

СуверенитетСуверенитет е атрибут на независима национална държава, символизиращо нейната политическо-правна самостоятелност. Суверенитетът е изключителното право да се упражнява върховна власт над географски регион или група от хора (напр. нация или племе). Обикновено правителството или друга политическа институция осъществява суверенните права, въпреки че в някои случаи тези права се упражняват от един човек или от задкулисна клика.

Copyright:www.backdoornews.com


Монарх, който управлява суверенна държава, може да бъде наричан суверен на тази държава. Като понятие суверенитетът се определя като върховенство, независимост и самостоятелност на властта на определена държава във вътрешните и външните ѝ работи. Предпоставка за суверенитета е правото на нациите за самоопределение. Суверенитетът е основен принцип на международното публично право, отразен в Устава на ООН, но в различни ситуации се интерпретира индивидуално. Например албанците в Косово, според трактовката на Запада, имат право на суверенитет, но руснаците в Западна Украйна и Крим - нямат право на суверенитет. Също и каталунците, според Европейския съюз, нямат право на суверенитет.

В широкия смисъл суверенитет означава и населението на една суверенна държава само да определя чрез политически избори, кой да управлява държавата. Но и този принцип, според вижданията на САЩ не важи за всички. САЩ се намесват в изборите на всички държави, плащат на соросоиди да провеждат саботажи и Цветни революции, но другите държави нямат право да се намесват в изборите в САЩ, дори и с информиране на населението на САЩ за престъпната дейност на американски политици.

Суверенитетът бива държавен, народен и национален. Корените на категорията „суверенитет” могат да бъдат намерени във Вестфалския мирен договор от 1648 г., чрез който за първи път се обособява ролята на държавата като субект на международната политика. Понятието суверенитет получава разпространение в края на XIX век заедно с понятието “държава”.

В теорията съществуват различни определения за суверенитет. Българският тълковен речник го дефинира като:

1. Право на върховна власт;
2. Вътрешна и външна независимост на държавата.

Терминологичният речник определя суверенитета като върховенство и независимост на държавната власт, нейно най-важно качество, характеризиращо политико-правната ѝ същност. В суверенитета се включват 2 основни понятия:

1) държавен суверенитет - върховенство на държавната власт вътре в страната, нейната пълна самостоятелност и независимост от властта на други държави;
2) народен суверенитет - пълновластие на народа като източник на властта и възможност да участва в управлението на държавата.

Доминиращата теза на абсолютния суверенитет е, че “държавата има право да предприема всички мерки, за да оцелее”. За целта тя може да елиминира както вътрешни, така и външни заплахи.
Суверенитет
Във всяка държава без изключение има някакви малцинства, ако не расови, етнически или религиозни, то има сексуални малцинства, според сексуалната им ориентация, малцинства по възраст, здравословно състояние (инвалиди). Половото разделение на мъже и жени, вече обособява малцинства, върху които чрез феминистки организации, може да се въздейства от вън, да се култивира мъжемразство и да се подклаждат конфликти между половете. Дори в едно семейство има малцинства, разделени на родители и деца и може да се атакува, като се внушава на децата, чрез СМИ и развлекателната индустрия, да не уважават родителите си.

Малцинствата в едно общество във всеки един момент могат да бъдат манипулирани отвън, например чрез чуждестранни НПО и правозащитни организации, като им се внушава, че човешките им права са потъпкани и трябва да поискат суверенитет и автономия, че природата им е застрашена от плановете на правителството за строеж на язовири, аерогари и пр. - индианското население в Боливия.

"Британците в тяхното време също не окупираха Индия, те просто завзеха отделни области на Индия и ги насъскваха една срещу друга."
Изказване на George Friedman по време на лекцията му пред Чикагския съвет за глобални отношения.

Междуконтиненталните балистични ракети са единствените известни до този момент оръжия, които са в състояние ефикасно да поразят САЩ, с което МКБР са и единственият гарант за запазване суверенитета на държавите. Държавите, които не разполагат с МКБР не са суверенни, а васални.

***

"Ако за редица европейски държави
националната гордост е отдавна
забравено понятие, а суверенитета
- твърде голям разкош, то за Русия
реалния държавен суверенитет е
абсолютно необходимо условие за
съществуване[...] Понякога даже
не знаеш с кого е по-добре да
разговаряш: с правителствата на
някои държави или направо с техните
американски покровители и спонсори."
Владимир Путин

Бившият президент на Европейската Комисия Жозе Барозу, сравнява Европейския Съюз с империя. Той пояснява, че в сравнение със всички останали досегашни империи, в Европейския Съюз всички държави членки доброволно се лишават от суверенитета си.

Антоним на суверенитет е сюзеренитет. Понятието сюзеренитет (от френски език suzerain - господство) се употребява като контрапункт на понятието суверенитет и означава подчиненост на една държава от друга държава, с което тя не е напълно суверенна. Антоним на суверенна държава е васална държава.
loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени