Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Шок, шокова доктрина, шокова терапия


електроконвулсивна терапия
Шок в тесния смисъл на понятието, означава акутно животозастрашаващо състояние, при което е нарушена значително и дифузно доставката на кислород и хранителни субстрати до клетките, в резултат от което настъпва тъканна хипоперфузия. В началото клетъчните промени са обратими, с тенденция по-късно да станат необратими: Понижено оросяване в капилярите, синдром на циркулаторна недостатъчност, неефективност на кръвообращението, недостиг на кислород и хранителни вещества за производството на енергия, водещо до прекъсване на нормалните функция на тъкани, органи и системи.

Copyright:www.backdoornews.com


В широкия смисъл шок е състояние на значително нарушение на мисловния процес, вследствие силен стрес, уплаха, паника, токов удар. Шокова терапия в медицината е електроконвулсивна терапия (ЕКТ), преди позната като електрошок или електрошокова терапия (ЕШТ), която чрез електрически ток в главния мозък, предизвиква подобни на епилептичните припадъци, с цел терапевтичен ефект при кататония, шизофрения, мания, биполярно разстройство.

Шокова терапия в икономиката означава внезапно спиране контрола от държавата върху цените и валутата, премахване на държавните субсидии, премахване на социалните придобивки на населението и незабавна либерализация на търговията в дадена страна, както и масова приватизация на държавната собственост.

Терминът шокова политика принадлежи на американския неолиберал от еврейски произход - Милтън Фридман. Шоковата доктрина е фундаментална на неолиберализма 📺. В икономиката, шоковата доктрина се възползва от природни катастрофи, например урагана Катрина, който опустуши юго-източното крайбрежие на САЩ през 2005 г., за провеждане на приватизация и обсебване на националните блага от една клика лихвари и акционери. А не е изключено природни катастрофи да бъдат и изкуствено генерирани, например цунами и земетресения чрез подземен ядрен взрив, с цел приватизация на националните блага, продажба на деца, останали сираци след катастрофата за донори на органи и пр. Също както се подклаждат етнически и религиозни вражди, с цел те да прерастнат в гражданска война, за да има основание за намеса отвън.

"We finally cleaned up public housing
in New Orleans. We couldn't do it, but
God did."

"Най-после се освободихме от социалните
жилища. Ние не можехме да го направим, но
Господ го направи."

Richard Baker - американски конгресмен

***

"Most New Orleans schools are in ruins, as
are the homes of the children who have
attended them. The children are now scattered
all over the country. This is a tragedy. It
is also an opportunity to radically reform
the educational system."


"Повечето училища в Ню Орлиънс са в развалини,
също както и домовете на децата. Тези деца сега
са пръснати по цялата страна. Това е трагедия,
но също е и удобен случай образователната система
да се реформира радикално."

Milton Friedman пред "The Wall Street Journal"

Изчакване на удобен случай на икономическа криза или природна катастрофа не е толкова ефективно, както умишлено създаване на криза:

"We are on the verge of a global transformation!
All we need is the right major crisis and the
nations will accept the New World Order."

David Rockefeller 14.09.1994 UN Business Council

"Ние сме на прага на глобална трансформация!
Всичко, от което се нуждаем, е една огромна
криза и нациите ще приемат Новия Световен Ред".

Дейвид Рокфелер пред ООН 14.09.1994 г.

Освен в икономиката, шоковата доктрина се прилага и при подготовката на близките на пострадали хора при катастрофа или болест, с цел изземване на техните органите за донорство. Шоковата доктрина е изпитан метод на манипулация, при който човек намиращ се в състояние на шок е особено податлив на чуждо влияние.


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени