Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Психопатия


George Soros
Психопатията е състояние на личността (не заболяване!), класифицирано като антисоциално личностно разстройство.

Copyright:www.backdoornews.com


Какво е психопат?

Психопат е човек, който е етически надоразвит, няма съвест, но не защото му липсва интелектуален капацитет да разбере последствията от постъпките си, а защото му липсва емоционалната връзка с когнитивността, мислите и т.н. Психопатът не е съпричастен и загрижен за това какво преживяват другите хора, вледствие неговите постъпки. При психопата липсва чувство за вина. Психопатът възприема другите хора просто като предмети и обекти за лично облагодетелстване.

George Soros, когото западните медии (контролирани от самия него) наричат филантроп, заявява пред журналисти:
"I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do." "Аз съм създаден за това, да правя пари. Аз не мога и не искам да се интересувам от социалните последствия от това, което върша." 📺

Органични промени в мозъка при психопатите

Части от лимбичната зона в мозъка, отговарящи за емоционалното възприятие – хипокампус, амигдала, при психопатите не функционират нормално. В изследване от 2002, проведено от Дейвид Косън и Яна Сухи, питат психопати-затворници за наименованията на емоции върху 30 изображения на лица. В сравнение с контролна група нормални хора, психопатите значително по-слабо разпознават възмущение по лицето, но в по-висока степен разпознават гняв. Т.е. психопатите са примитивни и се интересуват единствено от това какво ги заплашва, а не какво преживяват другите.

При психопатите се наблюдават повишени стойности на допамин и понижени стойности на серотонин в кръвта, което вероятно води до освобождаване на агресивни импулси. Също се наблюдава понижен кортизол. Смущения в баланса на тестостерон не са доказани.

Психопатите не се страхуват да обидят другите, да бъдат отхвърлени или разочаровани. Психопатите не се чувстват обезкуражени от това да опитат отново.

Психопатията започва в детството, изявява се в пубертета и продължава в зряла и старческа възраст. В определението на МКБ 10, психопатията е дълбоко вкоренена дезадаптивна форма на поведение, разпознаваема в юношеската възраст или по-рано и продължаваща до края на живота.

Психопатите лъжат

Психопатите са изкусни лъжци, клеветници и интриганти. Техните отношения с другите хора са практически дефинирани от манипулация и експлоатация. А срещу онези, които психопатите не успеят да манипулират и експлоатират, психопатите организират срещу тях мобинг. Психопатът не вижда никаква причина, поради която да бъде честен и коректен, загрижен за другите хора. Психопатите не изпитват срам или страх, жестикулирането при тях или тонът на гласа им, никога не ги издават, както обикновено се случва с нормалните хора, когато лъжат. Психопатите не се страхуват да бъдат хванати в лъжа.

Диагностициране на психопати

Диагностициране на психопатия се провежда по списък от общо 20 критерия, на основателя на теста за психопатия - Robert D. Hare:

Първият тип психопатия е интерперсонален-афективен. Психопатите от този тип са самовлюбени, експлоататори, стабилни през целия си живот. По характер са хитри, въртят номера, чаровни и сладкодумни измамници с повърхностна харизма. Изключително завишена самооценка, патологични лъжци, измамно-манипулативно поведение. Имат недостатъчна съвест и не осъзнават вината си. Изпитват повърхностни емоции, студени и коравосърдечни са по характер и имат недостатъчна готовност да поемат отговорност за собствените си постъпки.

Вторият тип психопатия е антисоциален-девиант. Този тип психопати са със смущения в поведението, хронично са нестабилни с антисоциален стил на живот - тенденциозно намаляващ с напредване на годините. Типични характерови черти на този тип психопати са жажда за силни преживявания, постоянно чувство за скука, недостатъчен самоконтрол, липса на реалистични дълготрайни цели в живота. Психопатите от този тип са импулсивни, без чувство за отговорност и оценяват другите хора по-ниско от себе си. Като младежи са криминално проявени, рецидивисти.

Други черти на характера на психопата, които не се причисляват към някой от двата изброени типажа, са промискуитет - почитатели на безразборния и неангажиращ секс, криминалитет, проституция. Според Robert D. Hare психопатите в Северна Америка съставляват 1% от населението.

Психопати в икономиката и предприемачеството

По отношение на цялото население, психопатите са 1%, но в ръководните кадри на обществото психопатите са шест пъти повече, от нормалните хора.

„Психопатите не обират банки,
психопатите стават директори на банки.“

Robert D. Hare

Според Reinhard Mohn, проблемите в икономиката са следствие от взети решения от психопати и нарцисти.

"We are on the verge of a global transformation!
All we need is the right major crisis and the
nations will accept the New World Order."

David Rockefeller 14.09.1994 UN Business Council

"Ние сме на прага на глобална трансформация!
Всичко, от което се нуждаем, е една огромна
криза и нациите ще приемат Новия Световен Ред".

Дейвид Рокфелер

***

„Те не са насилници, но щетите, които
те нанасят на обществото са огромни.“

Niels Birbaumer (невробиолог)

Според Dutton, професионалната реализация на психопатите е предимно ръководни кадри, президенти на фирми, юристи, журналисти в телевизии и радио, лихвари, спекуланти, хирурзи.

Най-рядко психопати се срещат в професии, свързани със социалната сфера, които помагат на нещастни хора, тъй като тези професии са малко свързани с власт и изискват известна алтруистична нагласа.

"We shall have world government, whether or not we like
it. The question is only whether world government will
be achieved by consent or by conquest."

James Paul Warburg, February 17, 1950

"Ние ще имаме световно правителство и да искме и да
не искаме. Единственият въпрос е дали световното
правителство ще бъде постигнато чрез завоевателна война
или чрез съгласие на хората."

Джеймс Пол Варбург

В миналото религията е представлявала известно ограничение, психопати да управляват обществото. На днешно време психопати-банкери САЩ ги наричат филантропи. Психопатите се приемат с възторг, на тях се разчита да отворят нови работни места.

Джендърни различия

При проведени през 1980-те изследвания в САЩ се установява, че психопатията се среща при 5% от мъжете и при 1% от жените. Но това изследване се базира на хора, склонни към физическо насилие. Много от специалистите в тази област са на мнение, че мащабите на женската психопатия са недооценени. За жените е характерно друго проявление на психопатия, жените-психопати не са физически насилници, а психологически насилници. Жената не насилва мъжа физически, а го малтретира психически. Есплоатира го, пробутва му кукувичи деца, след което му се присмива, без да изпитва угризения на съвестта си.


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени