Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Неолиберализъм


Friedrich August von Hayek
Терминът Неолиберализъм произлиза от гръцки "νέος" - нов и латински "liberalis" - отнасящ се до свобода. Неолиберализмът е ново понятие, което за пръв път се употребява през 1938 год. от французина Bernard Lavergne - néo-liberalisme. Още същата година неолиберализъм навлиза като термин в немския език от Alexander Rüstow.

Copyright:www.backdoornews.com


Неолиберализмът е псевдо-лява политическа, икономическа и (а)социална демагогия, която се заражда в края на Втората световна война, като продължение на фашизма. Икономическа основа на неолиберализма е икономическия либерализъм, а идеологически неолиберализмът цели обогатяване на едни, за сметка на робския труд на други, както и фашизма. Неолиберализмът пропагандира световен ред, при който се налагат финансово силните, а финансово слабите биват потискани и лишени от възможност за просперитет.

Синоними на неолиберализъм: Турбокапитализъм, глобализъм, корпоративен капитализъм, финансов капитализъм, олигархичен капитализъм.

Фашизмът провежда евгеника, чрез насилствена стерилизация на определени етнически и социални прослойки, неолиберализмът провежда дисгеника сред определени народи, чрез финансиране на нискокултурни и/или генетично недъгави индивиди и прослойки, с цел недъгавите да създадат поколение, което да е още по-недъгаво, назначават в политическото ръководство дебили.

За най-значителни представители на неолиберализма се смятат: Фрайбургска школа/Freiburger Schule - Walter Eucken, Franz Böhm, Leonhard Miksch и Hans Großmann-Doerth; Чикагска школа по икономика/Chicago school of economics - Милтън Фридман; Австрийска икономическа школа/Österreichische Schule - Friedrich von Hayek.
Milton Friedman
Неолиберализмът е доктрина за дерегулация на държавата, ограничаване или пълна ненамеса на държавата в икономиката, пълна икономическа и политическа свобода и против наличието и развитието на държавна собственост. Към дерегулация и ненамеса на държавата, спада и липса на контрол от държавата върху производството на храни. Например американският концерн "Монсанто" просперира по време на управлението на Роналд Рейгън. Неолибералното правителство на Рейгън прикрива фаталните последствия от генно-модифицираните култури на Монсанто, довели до смърт и инвалидизиране на хиляди хора. Ценностите на неолиберализма са печалбите, а не здравето на хората.

В областта на социалната политика, основна пречка за реализирането на "справедливо" общество, неолибералите виждат в регламентиране на минимална заплата. Според тях с премахване на минималната заплата и помощите за безработни, ще се премахне и безработицата.

Неолибералното управление в богатите държави води до обедняване на трудещите се и превръщането им в прекариат. Но в бедните държави, неолибералното управление води до още по-голямо обедняване, за сметка на обогатяване на богатите държави.

Според самите неолиберали, неолиберализмът бил хетерогенно течение в политикономията, което нямало ясно разграничаване на отделните школи и отделните представители, чието причисляване към това течение понякога било спорно. В действителност неолиберализмът е комплекс, който включва подривна дейност срещу икономиката на държавите, подривна дейност срещу ценностите, морала и нравите им, подривна дейност срещу генофонда на нациите, с крайната цел тези държави да се разпаднат и да се подчинят на един задкулисен лихварски елит.

Освен икономическа и политическа дерегулация на държавата, неолиберализмът е доктрина и за дерегулация в ценностите, културата, нравите на обществото, чрез деморализация и деградация на населението. Всички човешки взаимоотношения трябва да са подчинени на пазарния принцип, а не ръководени от етика, религия, морал или патриотизъм. Всички вкусове трябва да са ориентирани към блясъка и повърхността - Celebrity Culture.

Културната дерегулация на обществото се реализира чрез финансиране на упадъчни течения в изкуството, като например атонална музика и абстрактен експресионизъм.

Неолиберализмът насажда стереотипи в половите отношения, базирани не на любов и морал, а на материална изгода. Жените, също както политиците, трябва да са продажни и да облужват онзи, който заплати най-добре. Както наличието на държавна собственост и политици-патриоти пречи на неолибералите да се сдобият със всички блага на колонизираните държави, така и наличието на религия и обществен морал, пречи на неолибералите да се сдобият със всички жени на колонизираните народи.

Дерегулацията в семейните ценности се реализира чрез поощряване на разврата и финансиране на феминизма и хомосексуализма. В американските филми жените се бият като мъже. Организациите за защита правата на жените не защитават нечии права, а подклаждат конфликти между мъже и жени. Неолибералите в началото на 1990-те опитват да издигнат порно-звезди за политици. След като това се проваля, започват да издигат хомосексуалисти.

Дерегулацията на нравите включва сексуална дезориентация и подриване представата за пол и ролята на половете в семейството и обществото. За целта неолибералите "откриват" gender.

От изследването на Ноам Чомски / Avram Noam Chomsky през 1998 "Profit over People – Neoliberalism and Global Order", става ясно, че неолиберализмът от управлението на Ronald Reagan и Margaret Thatcher до ден днешен цели световна хегемония, по образец на фашизма. Смисълът от икономическата теория на неолибералите е разсширяване привилегиите на прослойката най-богати, за сметка на населението. Големи концерни и картели трябва да управляват политическия живот. Свободният пазар не е основан на каквато и да била конкуренция. Неолиберализмът е един класов проект - реванш на отслабването на капиталистическата офанзива за световно господство, през фазата на фордизма.

Важен компонент на неолиберализма е дресировката на населението, чрез заробване с кредити и дългосрочни договори за предоставяне на битови услуги. Характерно за чуждестранните инвеститори в България, като например "Теленор", "Мтел", "Vivacom", е че те формулират договорите с потребителите си така, че да бъде трудно потребителите да ги прекратят. А в момента, в който потребителите заявят, че прекратяват договора, служителите в магазините на "Теленор", "Мтел" и "Виваком" отказват да приемат прекратяване на договора, под предлог че компютърната им система увиснала или били провеждали профилактика и пр. лъжи.

Целта на неолиберализма е потискане на наемоработниците, редуциране или пълно унищожаване на социалните им придобовки, докато спестяванията им изчезват в един финален банков срив. Отказ от защита на собствената индустрия, чрез премахване на митническите такси и договори в стила на TTIP, увеличаване на печалбите, както и поляризиране на разпределението на благата в обществото.


Още по темата:

Класова борба


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени