Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Национална държава


Национална държава
"To achieve world government, it is necessary to
remove from the minds of men their individualism,
loyalty to family tradition, national patriotism,
and religious dogmas."

Brock Adams

"За да реализираме световно правитество, необходимо
е индивидуалността, лоялността към семейните традиции,
националния патриотизъм и религиозните догми да ги
избием от главите на хората."

Брок Адамс - американски политик от
демократическата партия, главен прокурор
на Washington и министър


Национална държава е обществена формация от конституционно-правен тип. Националната държава е форма на самоопределение и организация на една нация (не един етнос!) в определена суверенна територия и изразява волята на съответната нация. Нацията се състои от отделни индивиди, които се идентифицират с тази нация.

Най-старите исторически доказателства за формиране на национални държави датират от 5 хилядолетие пр.н.е., за държава, обединила племената по делтата на река Нил.

Copyright:www.backdoornews.com


Човешкото общество е структурирано по семейства, родове и национални държави. Семейството е основната градивна единица на обществото. Семейството е общност на хора, обединени от тясна роднинска връзка, които си помагат един на друг без от това да извличат лично облагодетелстване за сметка на ощетяване на другия. Т.е. семейството е една кооперативна игра.

До голяма степен на същия принцип са и родовете/клановете, в които хората ги обединява по-далечна родствена връзка. В клановете съществува йерархия, но техните отделни членове до голяма степен не са в антагонистични отношения.

Следващото обединяващо звено в обществото е нацията. Нацията обединява множеството родове, обитаващи обща територия, говорещи общ език, изповядващи обща религия, обичаи и култура. Членовете на семейството по правило обитават общ дом и равноправно се ползват от ресурсите му. Членовете на националната държава обитават обща територия и всички повече или по-малко равноправно се ползват от ресурсите на тази територия.

Например в Либия по време на управлението на Муамар Кадафи, всички либийски граждани получаваха дял от продадения петрол. След като американци и британци убиха Муамар Кадафи, вече либийските граждани не получават дял от продадения петрол, печалбите от който отиват за подържане ниски цени на бензина в САЩ и Великобритания. Националната държава е тясно свързана с Великите географски открития, колониализма и национално-освободителните движения през 19-ти век и първата половина на 20 век. През 20 век, националните държави се превръщат в основната форма на управление на по-голямата част от страните по света. В края на 20 век и началото на 21 век Западът, въодушевен от разпускането на Варшавския договор, започва подривна дейност срещу националните държави и поставянете им под единно ръководство на наднационален банкерски елит - така наречената глобализация.

Ролята на националната държава

Националната държава, в случай че е суверенна, чрез законодателството си, данъчната и митническата политика, чрез религията и обичаите, които са оптимирани според местните условия, цели да защити местната индустрия, да защити местното население от конкуренция от чужбина и да балансира класовата борба между отделните прослойки в обществото.

Васалната държава не цели да защити местната индустрия и местното население, а единствено да поддържа определен минимум на социална търпимост, за да предотврати национално-освободително движение и избухване на революция.

Например националните интереси на всички прослойки от българското общество са по Черноморието да идват чуждестранни туристи, а не чуждестранни бойни кораби. Но интересът на САЩ е да използва България като маша, да заплашва Русия от към Черно море. Например националните интереси на всички прослойки от българското общество са електроразпределението да е собственост на българи, а не на чужденци, които да ограбват българското население и с печалбите да изхранват собственото си население.


Още по темата:

Оклеветяване на националните герои


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени