Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Игра с нулева сума 🎲


Игра с нулева сума
Игра с нулева сума, игра с константна сума или антагонистична игра (zero-sum game) в игровата теория характеризира некооперативна игра, при която сумата от печалбите и загубите на всички играчи, е равна на нула. Голяма част от колективните игри, са антагонистични игри, например покер, шахмат, както и хазартните игри. Всички стратегически игри за двама играчи, при които крайния резултат е победа, реми или загуба, се причисляват към игрите с нулева сума, ако победата се интерпретира с +1 точка, реми 0 точки и загуба -1 точка.

Copyright:www.backdoornews.com


В края на играта сумата е винаги нула:
А печели и Б губи: +1 + -1=0
Реми - няма победител: 0+0=0
А губи, а Б печели: -1 + +1=0


Формално антагонистическата игра може да бъде представена като [X, Y, F], при което X и Y са множество стратегии на първия и втория играч, а F е функция от печалбата на първия играч. Тъй като интересите на играчите са противоположни, F е едновременно и загубата на втория играч.

В игровата теория, игрите с нулева сума са математически еквивалентни на игрите с константна сума. При игрите с константна сума, общата печалба не е равна на нула, а е равна на една константа. Ако се разглежда като печалба, предварително разпределена между играчите, то те играят за преразпределението ѝ със сума равна на нула.

Например ресурсите на Земята са константа, а отделните държави водят борба помежду си за преразпределението им. И всяка криза: Финансова криза, Петролна Криза и пр., за едни държави означава срив във икономиката, за други - печалби. Изкуствено поддържания от Германия нисък обменен курс на еврото носи на Германия търговски излишък от 300 милиарда долара за 2016 г., за сметка на търговски дефицит на останалите членове на Евросъюза, както и на САЩ. Защото взаимоотношенията между държавите е игра с константна сума.

През 1820 година разликата в собствеността,
притежание на богати и бедни държави е била в съотношение 3:1
През 1950 година съотношението е 35:1
През 1990 година съотношението е 74:1

Богатите държави не са забогатели от това, че са съградили блага, а от това, че са отнели благата на бедните държави, защото ресурсите на Земята са строго ограничени и не могат непрекъснато да се увеличават, както се увеличава паричната маса. По брутен вътрешен продукт на глава от населението, през 1970 г. България е била два пъти по-бедна от най-развитите Западни страни: Западна Германия и Япония. Днес България е десет пъти по-бедна от евроатлантическите си "партньори".

Благата в една държава също са константа, в случай че тази държава не води завоевателни войни за заграбване благата на други държави. И гражданите в тази държава водят борба за преразпределение на благата в нея. Т.е. гражданите на една държава са в антагонистични отношения помежду си. Единствено по време на война с друга държава, гражданите до голяма степен не са конкурентни и между тях няма антагонистични отношения. Поради това, по време на война социалния статус на отделните индивиди до голяма степен губи значение. Един офицер зависи от един войник толкова, колкото и войника от офицера. И двамата са принудени да си помагат един на друг срещу общия враг. Докато в мирно време офицера взима голяма заплата и живее в охолство, за сметка на войника.

При пазарната икономика конкуренцията на пазара е игра с нулева сума, при която успеха и печалбата на един от предприемачите, е равен на загубата и провала на другите предприемачи.

Класовата борба е антагонистична игра с нулева сума. Успехът и печалбата на привилегированата прослойка от обществото - богатите, е равен на провала и загубата на онеправданата прослойка от обществото - бедните. За да има един мъж харем с десет жени, трябва други девет мъже да останат без жена.

При партньорството между западно-европейските държави и източно-европейските държави, членки на Евросъюза, успехът и повишаване жизнения стандарт на Запада е равен на провала и понижаване жизнения стандарт на Източна Европа.
Жизненият стандарт в Източна Европа и САЩ за периода 1990-2014 г.
Падане на жизнения стандарт в Източна Европа,
респективно повишаване жизнения стандарт в
Германия и САЩ за периода 1990-2014 г.

Играта на САЩ с останалата част от света, е игра с нулева сума. Успехът и печалбата на САЩ, при демократизирането на някоя държава след Цветна революция е равен на провала и загубата на държавата, която е била демократизирана от САЩ.

Успехът на китайската икономика в последните години е равен на затъването в дългове на американската икономика.

Количеството кандидати за едно работно място определя имиджа и самочувствието на работодателя, както и унижението и насаждането на комплекс за малоценност у неуспелите кандидати - игра с нулева сума.
loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени