Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Индекс на човешкото развитиеИндексът на човешкото развитие, съкратено ИЧР (Human Development Index-HDI) на ООН е индикатор за жизнен стандарт за държавите. Тъй като HDI е въведен през 1990 г., относно жизнения стандарт преди тази епоха, може да се съди по очакваната продължителност на живота и номиналния брутен вътрешен продукт на глава от населението. ИЧР е разработен от пакистанския икономист Mahbub ul-Haq, индийския икономист и носител на нобелова награда Amartya Sen и британския политолог и икономист Meghnad Desai.

Copyright:www.backdoornews.com


Формула за изчисляване индекса на човешко развитие е: Индекс на човешкото развитие-формула Life Expectancy Index (LEI) - Индекс за очакваната продължителност на живота. Education Index (EI) - Индекс за образованието. Income Index (II) - Индекс за доходите.

Брутният вътрешен продукт на всички държави перманентно се увеличава, защото се увеличава паричната маса на целия свят. Ресурсите на Земята са константа и не се увеличават паралелно на печатането на пари. HDI не пресмята инфлацията и се увеличава паралелно на увеличаване на паричната маса. Това ще рече, че обсолютното увеличаване на Индекса на човешкото развитие не означава и повишаване на жизнения стандарт. Единствено може да бъде критерий относителното повишаване ИЧР на отделна държава, спрямо останалите държави.

Критика на Индекса на човешкото развитие, е че той зависи предимно от Брутен вътрешен продукт. Освен това ИЧР не взима под внимание екологични фактори. Икономистът Ratan Lal Basu критикува формулата за пресмятане на ИЧР, че взима под внимание само материални фактори, но не включва психологични, етнически и спиритуални фактори. Но никой не критикува ИЧР за това, че не включва във формулата си каква част от населението живее в собствено жилище, защото тогава ще излезе на яве, че това са бившите комунистически странит от Източна Европа.

Според Human Development Report за 1990 г. (източник: издателство New York Oxford, Oxford University Press 1990) България е имала Индекс за човешко развитие HDI-0,918, с което е заемала 27-мо място в света, а през 1988 г., т.е. преди започване на шоковата терапия, България е била на 25-то място в света по БВП.

През 2011 г. индексът на човешко развитие продължава да спада (HDI-0,771), с което България заема 55-то място в света (Куба на 51-во място). Според ООН, през 2013 г. България има Индекс за човешко развитие HDI-0,777, с който заема вече 58-мо място в света. През 2014 г. (в доклада публикуван през 2015 г.) България има ИЧР 0,782 и заема 59 място в света. Около 59-то място в света през 1990 г. са заемали банановите републики: Никарагуа, Перу, Еквадор, както и Турция. През 2017 г. (според доклада публикуван през цептември 2018 г.) България има ИЧР 0.813 и заема 51 място в света. Монтенегро, Аржентина, Чили са преди България по жизнен стандарт.


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени