Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Как се получава чуждо гражданство


Колко се чака за гражданство
Гражданството, както и образованието, играе съдбоносна роля в човешкия живот. Често от гражданството зависи при какъв жизнен стандарт ще живееш, какво ще работиш и дали ще имаш семейство и деца. По време на война, от гражданството може да зависи дали ще оцелееш.

За разлика от финансовото състояние, което се получава по наследство и почти не зависи от желанието и уменията на индивида, то сдобиване с чуждо гражданство, както и завършване на елитно образование, зависи от личните качества, силна воля и далновидност. С труд и интелект не можеш да станеш богат, но можеш да се сдобиеш с чуждо гражданство.

Съществуват различни начини за придобиване на гражданство: по (етнически) произход/ius sanguinis, по месторождение/ius soli, по местоживеене, при възстановяване на гражданство или по натурализация. Все още се носят митове и легенди как ти връчват чуждестранен паспорт на официална церемония, на която се заклеваш пред знамето в съпровод на химна. Много прости гастарбайтери остават учудени, че бебето, което им е на път, ще си остане с българско гражданство като тях, а няма да получи местно. Също студенти, изпратени от фондации на Джордж Сорос, си мислят че след определен брой години легален престой, ще получат чуждестранно гражданство. Други пък смятат, че като сключат брак с местен/на, автоматично им се полага и гражданство.

Получаване на гражданство по месторождение/ius soli

По месторождение не може да се получи гражданство, т.е. децата на чужденци, родени и израсли в следните държави не получават местно гражданство: Белгия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Израел, Италия, Латвия, Люксембург, Австрия, Швеция, Испания. В Нидерландия и Франция могат да получат гражданство чак трето поколение чужденци, т.е. внуците на чужденци, живеещи постоянно в тези страни. Във Великобритания и Русия могат да получат, но само при определени условия, в зависимост от местоживеенето.

Получаване на гражданство по произход/ius sanguinis

В случай че поне един от родителите има местно гражданство, децата му имат право да получат гражданство. Единствената държава, която не учредява автоматично гражданство по произход е ЮАР. Всички останали държави учредяват гражданство при доказване на поне един от родителите, пра-родителите или пра-пра-родителите, че е техен гражданин.

Великобритания, Мексико и САЩ учредяват гражданство само до второ поколение. Това ще рече, че който има дядо американец/британец/мексиканец или баба американка/британка/мексиканка, не може да получи съответното гражданство, ако не живее в съответната държава постоянно. Например ако родителите му са загубили американско/британско/мексиканско гражданство, за да се сдобият с друго, то техните деца нямат право на съответното гражданство.

В повечето държави, като например Германия, Израел, Швеция, Русия, Испания, България и пр. може да се получи гражданство, ако се докаже по документи, че някой далечен прародител е бил гражданин на съответната държава. В Германия това са наследниците на немци, изселили се през средните векове в Трансилвания/Румъния и Русия - така наречените Spätaussiedler (§ 4 Abs. 3 Satz 2 BVFG). В България това са наследниците на етнически българи, които поради преследване от Османската империя още през 16-ти век са се заселили в Австро-Унгария (днешна Молдова) и в Русия (днешна Украйна).

Придобиване на гражданство по натурализация

За придобиване на гражданство по натурализация някои държави поставят различни условия, например чисто криминално минало: Дания, Финландия, Франция, Канада, Люксембург, Австрия, Швеция, в някои случаи и САЩ.

Други държави поставят условие за достатъчни доходи, например постоянна работа: Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Литва, Латвия, Люксембург, Австрия, Португалия.

Някои държави поставят условие за получаване на гражданство, достатъчни познания на местната история, официалния език, добро име сред съседи и колеги и клетва за вярност.

Други държави поставят условие за получаване на гражданство, отказ от предишно гражданство: Германия, Израел, Литва, Люксембург, Мексико, Австрия, САЩ. Този отказ от предишно гражданство, в зависимост от държавата, може да протака получаването на ново гражданство с няколко месеца и дори година.

Колко се чака за гражданство?

Швейцария има най-строгите в Европа закони за придобиване на гражданство. Чужденците в Швейцария трябва да чакат 12 години, преди да подадат молба за швейцарско гражданство. В Испания, Италия, Австрия, Словения, Молдова, Литва чужденците чакат по 10 години, да подадат молба за паспорт. Испания изисква от подалите молба за испански паспорт, да са живели постоянно в Испания най-малко 10 години и да се откажат от предишното си гражданство, също както и Германия.

В Дания се чака по 9 години. В Германия, Естония, Полша, Словакия, Унгария, Румъния - 8 години. За Исландия, Норвегия, Русия, Гърция се чака по 7 години. За Португалия - 6 години. Португалия не изисква от подалите молба за португалско гражданство, да се откажат от предишното си гражданство.

В САЩ, България, Украйна, Албания, Кроация, Чехия, Швеция, Нидерландия, Белгия, Британия, чужденците чакат по 5 години, за да си подадат молба за гражданство.

Британско гражданство може да получиш не само ако живееш във Великобритания, но и ако работиш за UK Crown Services, като например Сергей Скрипал. Също и американско гражданство получават служителите в "Радио свободна Европа", които никога не са живели в САЩ.

Copyright:www.backdoornews.com


Упоменатите срокове за чакане са минималните, които са предвидени в разпоредбите, в случай че всички останали предпоставки са в полза на чакащия. Това ще рече, че ако например във Великобритания срокът е 5 години, това не означава, че всички чужденци след 5 годишен легален престой в Обединеното кралство, автоматично получават британски паспорт.

По правило студентските години не се броят. След като изтече срокът и бъде подадена молба за гражданство, отново се чака за одобрение на молбата, (загубване на предишно гражданство за някои държави, които не разрешават двойно гражданство), изпълнение на редица изисквания и набавяне на документи, които всяка държава изисква от кандидатите за гражданство. По принцип никоя държава не е длъжна да даде гражданство на чужденец/чужденка, само защото той/тя е изпълнил изискванията за подаване на молба за гражданство. Сроковете за получаване на гражданство също са ориентировъчни, но не са задължителни, а за някои държави, като например Германия, официално въобще не съществуват срокове и службите сами решават на кого да дадат немско гражданство и на кого да откажат.

Второ поколение имигранти

В САЩ, Мексико, Австралия, Канада, Ирландия, Литва ако се родиш на тяхна територия, автоматично и безусловно получаваш тяхно гражданство, без да е необходимо да си живял там. Дете родено в САЩ получава автоматично американско гражданство, като това не влияе върху статута на родителите, до навършване на 18 години на детето. Докато в Германия, ако новородено дете има германско гражданство, то и родителят-чужденец получава разрешение за легален престой и право на работа, докато детето не стане пълнолетно. В Гърция, Израел, Люксембург, Русия не е възможно при никакви обстоятелства децата на имигранти/гастарбайтери да получат гражданство.

Съкратени срокове за придобиване на гражданство

Съществува облекчен ред за придобиване на гражданство. Това ще рече, че сроковете за чакане, от момента на подаване на молба за придобиване на гражданство, са значително по-кратки и е по-вероятно държавните служби да не откажат на кандидата, да му дадат гражданство.

В повечето държави облекчен ред за придобиване на гражданство има при възстановяване на предсъществуващо гражданство или при сключен брак с местен гражданин или при бежанци, получили доживотно политическо убежище, т.е. признати за политически емигранти. Бежанци от зони на военни действия не получават доживотно право на пребиваване, а само временно право, докато свърши войната. За гастарбайтери, които работят мръсна, ниско платена, вредна за здравето и унизителна за местното население работа, за тях няма облекчен ред за придобиване на гражданство и не рядко им бива отказано да ги натурализират, дори и след 15-20 годишен легален престой в съответната държава.

Най-неудачният способ, да се сдобиеш с чуждо гражданство, е да заминеш на (нискоквалифицирана) работа в съответната държава. С работа нито се забогатява, нито се получава чуждо гражданство. А с нискоквалифицирана работа дори и семейство не се изхранва.

Най-ефективният, най-бързият и най-сигурен способ за придобиване на чуждо гражданство винаги е бил и си остава сключване на брак с местен гражданин. При брак с местен гражданин в Беглия се чака 3 години, в Германия 5 години, Финландия 3 години, Великобритания 3 години, Италия 6 месеца, а ако съпрузите са в друга държава - 3 години, Люксембург 3 години, Мексико 2 години, Нидерландия 3 години, САЩ 3 години.

😎

Играчът се жени, за да получи западен паспорт и след това се записва да учи, ако не може веднага да си намери хубава работа. Тъпанарът заминава да бере малини и да мие клозетите на гарата, купува си iPhone и западна марка лека кола втора употреба и като се върне на село баламосва селяците, че на официална церемония на най-високо ниво, с националния флаг и под звуците на химна, му връчили западен паспорт.

(Източник: Weil, Patrick, Zugang zur Staatsbürgerschaft. Ein Vergleich von 25 Staatsangehörigkeitsgesetzen, in: Conrad, Christoph / Kocka, Jürgen (Hg.), Körber-Stiftung, Hamburg 2001, S. 95-98.)


Още по темата:

Фиктивен брак

Борисов е предложил на 40.000 британци българско гражданство


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени