Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Абстрактен експресионизъм


abstract expressionism
Абстрактен експресионизъм е направление в съвременното изкуство - модернизъм, постмодернизъм или авангардизъм. Абстрактният експресионизъм е американско течение в изкуството след Втората световна война, което се развива в New York School в края на 1940-те до началото на 1960-те.

Copyright:www.backdoornews.com


Общото между "творбите" от абстрактния експресионизъм е парадирането със спонтанност. Емоциите и чувствата са по-важни от перфекционизма, разума и утвърдената през хилядолетията естетиката. Образите са абстрактни, абстрактно-фигуративни или въобще липсват образи , а има само хаотично полята върху платното боя. Техниката на рисуване варира, нанасянето на боята върху платното е понякога посредством четка, в други случаи чрез кофа с пробито дъно - "Drip painting". Платната са с огромни размери, което цели да сугестира (американското) величие.

Активно участие в популяризирането на абстрактния експресионизъм взимат 'Rockefeller Foundation' и особено Blanchette Ferry Rockefeller. Защото колкото по-оглупяли са хората, толкова по-лесно се експлоатират от лихвари като Rockefeller. 'Rockefeller Foundation' преди Втората световна война, финансира и редица германски програми по евгеника, на които се основават нацистките експерименти със затворници в концентрационните лагери. Rockefeller чрез НПО "Population Council" финансират и тайна стерилизация на жени от Южна Америка.

През 2011 година в интервю по немско-френската телевизия 'Arte', бивш агент на CIA признава, че CIA също са финансирали абстрактния експресионизъм по време на Студената война. 📺

Абстрактният експресионизъм бива инструментализиран като образец на "свободния Запад". Въпреки острите критики към течението и в самия САЩ, абстрактното изкуство е трябвало да пропагандира по целия свят 'модерна, либерална Америка'. В действителност абстрактният експресионизъм е въплъщение на възтържествувалата духовна и естетическа деградация, характерни за епохата на Celebrity culture.
abstract expressionism
Абстрактният експресионизъм е доказателство за това, че в съвременното западно общество, художествените качества на едно произведение на изкуството нямат значение. Единствено има значение кой е автора, а не какво е сътворил.

На парижския 'Конгрес за културна свобода'/'Congress for Cultural Freedom' през 1952 г., Museum of Modern Art показва изложба на 'New American Painting Show' и атонална музика от Игор Стравински и Албан Берг. Кураторът на мероприятието изтъква, че творбите които се показват, "не биха могли да бъдат сътворени, камо ли да бъдат изложени, в тоталитарни режими като националсоциализма или комунизма в СССР и сателитите му".

В своята книга "Who Paid the Piper. The CIA and the Cultural Cold War", британската историчка и журналистка Frances Stonor Saunders разкрива, че алкохоликът Jackson Pollock (1912-1956), както и други "творци" от абстрактния експресионизъм, са били финансирани от "ЦРУ", 'Rockefeller Foundation', 'Ford Foundation'. Този проект е бил реализиран под егидата на 'Congress for Cultural Freedom' (CCF) - организация със седалище в Париж от 1950 до 1969 г. 'Rockefeller fellowship' и 'Ford Foundation' финансират също проекти на George Soros, като 'International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia' (ICTY) / Международния наказателен трибунал за бивша Югославия.

Според изкуствоведите на "Новия световен ред", най-значителният "художник" на 20-ти век е Jackson Pollock, чиято картина "No. 5, 1948" е най-скъпата картина в историята на човечеството - продадена, според американски публикации през 2006 г. за 140 милиона долара. "№ 5, 1948" на Jackson Pollock е "нарисувана" върху Fiberboard с размер 243,8 см. × 121,9 см. с хаотично накапана и разпръскана по него предимно кафява и жълта боя - цвета на човешките изпражнения.

"Political language is designed to make lies
sound truthful and murder respectable, and to
give an appearance of solidity to pure wind."

George Orwell
"Езикът на политиците цели лъжата да пробута
за истина и убийството за достойнство и на
празните приказки да придаде смисъл."

Джордж Оруел

Абстрактният експресионизъм не е псевдо-изкуство. Абстрактният експресионизъм е подигравка с публиката, също както е подигравка да бъде наричан филантроп George Soros, който финансира смяна на правителства, финансира преселение на африканци в Европа, с цел провокиране на етнически конфликти, разорява икономиката на държави, като атакува валутите им, при което нагло заявява: "I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do." "Аз съм създаден за това, да правя пари. Аз не мога и не искам да се интересувам от социалните последствия от това, което върша." 📺

Подигравка с човечеството е да твърдиш, че Brent Roger Wilkes, който оборудва тайни затвори на ЦРУ е филантроп. Подигравка с човечеството е и да твърдиш, че за 140 милиона долара е продадена картина ("No. 5, 1948" на Jackson Pollock) с хаотично накапана и разпръскана предимно кафява и жълта боя - цвета на човешките изпражнения. Също както е подигравка да публикуваш снимка на самоделен компютър, направен от блокчета на играта LEGO - първият проект на Larry Page и Sergey Brin, и да твърдиш, че "Google" така са започнали свой бизнес в гараж.


Американски художници:

Hans Hofmann (1880-1966)
Mark Tobey (1890-1976)
Bradley Walker Tomlin (1899-1953)
Mark Rothko (1903-1970)
Adolph Gottlieb (1903-1974)
Seymour Lipton (1903-1986)
Arshile Gorky (1904-1948)
Clyfford Still (1904-1980)
Willem de Kooning (1904-1997)
Barnett Newman (1905-1970)
Lee Krasner (1908-1984)
Franz Kline (1910-1962)
Jackson Pollock (1912-1956)
Morris Louis (1912-1962)
William Baziotes (1912-1963)
Agnes Martin (1912-2004)
Ad Reinhardt (1913-1967)
Philip Guston (1913-1980)
Conrad Marca-Relli (1913-2000)
Robert Motherwell (1915-1991)
David Hare (1917-1992)
Richard Diebenkorn (1922-1993)
Theodoros Stamos (1922-1997)
Grace Hartigan (1922-2008)
Sam Francis (1923-1994)
Michael Goldberg (1924-2007)
Joan Mitchell (1925-1992)
Cy Twombly (1928-2011)
Helen Frankenthaler (1928-2011)
Gerhard Richter (1932-)loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени