Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Класова борба


Класова борба
Класова борба се нарича политическата, икономическата и идеологическата борба в една йерархична структура, между класите/прослойките в държавата, както и между държавите в една общност (Евросъюза, НАТО), при което отношенията между класите са игра с нулева сума. В широкия смисъл половият отбор също е класова борба, в случай че е мотивиран не от завист, а от чувство за справедливост.

Copyright:www.backdoornews.com


Диференциране обществото на класи присъства в политологията още преди Карл Маркс. Френският историк Франсоа Гизо (1787-1874) в своя труд "Du gouvernement de la France depuis la Restauration. Des conspirations et de la justice politique" (1820) интерпретира историята на Франция, като история на два народа: Единият народ е победител - аристократите, а другият народ е победен - трудовите хора или третото съсловие. Според Гизо мир между класите е невъзможен.

Понятието класа обозначава в социологията група от хора, които се отличават с общи, предимно икономически възможности, общи привилегии или отсъствие на привилегии, обща ценностна ориентация, но често и чувство за принадлежност към определена прослойка и класово самосъзнание. В широкия смисъл понятието класа диференцира хората по социален статус. Синоним на класа е прослойка.

В трудовете на Карл Маркс понятието класа и класова борба, характеризира потискане и експлоатация. В Римската империя, цензорите използват думата "classis", за разпределяне на населението на данъчни групи: "Assidui" - с постоянно местожителство, облагаеми с данък граждани и "Proletarii" - пролетариат, на които собствеността е само собствените им деца - лумпени (от немски Lumpenproletariern).

През 18-ти век David Ricardo, Andrew Ure, Henri de Saint-Simon и Charles Fourier диференцират обществото на "Работеща класа" и "Класа на капиталистите", т.е. "бедни и богати", "пролетариат и буржоазия". В съвременния английски и френски език понятието "класа" има неутрално значение. В немския език понятието "класа" има негативна окраска и е неприлична дума в езика на политиците, средствата за масова информация и научните кръгове.

През 19-ти век теорията за класовата борба се поддържа от френския историк Augustin Thierry, както и немския философ Фридрих Ницше/Friedrich Nietzsche. Централно място в учението на Карл Маркс заема класовата борба. Един от основните продукти на класовата борба, според Маркс, е държавата, която е машина за потискане на една класа, от друга класа. Според Карл Маркс античната държава е диктатура на робовладелците над робите; средновековието е диктатура на феодалите над крепостните селяни; капитализмът е диктатура на буржоазията над работническата класа. А в резултат на социалистическа революция, трябва да възникне държава, в която да има диктатура на пролетариата, държава която да потуши съпротивата на буржоазията.

В растителния и животинския свят, класовата борба е паразитизмът. Паразитът не може да оцелее самостоятелно, без наличието на гостоприемник, а на гостоприемниците, паразитите носят само вреда.

Привилегированата класа в човешкото общество - любимците на държавата, не произвеждат блага, а са собственици на благата, произвеждани от класата на онеправданите, на доведените деца на държавата. Нещо повече: Привилегированата класа ограничава и дозира достъпа до благата за тези, които ги произвеждат.

Както паразитите се специализират в слабите места на гостоприемниците, с цел да манипулират поведението им, така и в човешкото общество привилегированата класа изучава и култивира слабите места на класата на трудещите се. Техническият прогрес е едно постоянно усъвършенстване методите на манипулиране, с цел оптимално експлоатиране на класата на произвеждащите блага. Класовата борба съществува в две форми:

Класова борба от долу и класова борба от горе

Класова борба от горе са икономическите кризи, които целят периодично окастряне спестяванията на трудещите се и водят до обедняване на населението и обогатяване класата на привилегированите.

Класова борба от горе е разпространяването на пропаганда, дезинформация и фалшиви новини, чрез средствата за масова информация, чрез развлекателната индустрия, социалните мрежи като Фейсбук, Вконтакте, Вайбер, Snapchat, както и търсачките в интернет.

Класова борба от горе е феминизмът, който цели да помогне на богатите в половия отбор.

Класова борба от горе е снабдяването на Източна европа с нискокачествени продукти от Западна европа, както и подновяване излъчванията на диверсионните медии от САЩ за България.

Класова борба от долу бе Въстанието на Спартак (на латински: Bellum Spartacium, Tertium Bellum Servile), 73 г. пр.н.е. – 71 г. пр.н.е., наричано също Трета робска война, Гладиаторска война и Война на Спартак, което е последното от серия неуспешни робски въстания срещу Римската република, известни като въстания на робите в Древен Рим.

Класова борба от долу бе Въстанието на Ивайло през пролетта на 1277 г. в южна Добруджа, което соросоидите на днешно време интерпретират като класова борба от горе. Цар Ивайло не бил човек от народа, а болярин.

Спорен е въпросът за Френската революция между 1789 и 1799 г. Комунистите я наричаха "Френска буржоазна революция", тя се провежда от средната класа и цели да свали управляващата класа.

Класова борба от долу бе Октомврийската революция. За нея съществуват различни конспиративни теории, че е била заговор от външни сили за разоряване на Русия.

Събитията на 10.11.1989 г. със свалянето на Тодор Живков са класова борба от горе, но не в самата държава, а от друга държава - от САЩ. Соросоидите на днешно време интерпретират 10.11.1989 г. като класова борба от долу, т.е. от народа, като добавят лъжата за участието на Росен Плевнелиев на 10.11.1989 г.

Класова борба от долу бяха февруарските протести в България през 2013 г., след драстично повишаване сметките за електроенергия, при което режимът на Бойко Борисов си подаде оставка. А последвалите протести срещу правителството на Пламен Орешарски - #ДАНСwithme беше класова борба от горе, аналогично на Цветните революции, които също са класова борба от горе и също соросоидите на днешно време интерпретират като класова борба от горе.

На днешно време (2018/2019) класова борба от долу са протестите на жълтите жилетки във Франция.

За простите хора не винаги е лесно, да диференцират кои протести са класова борба от долу и кои са класова борба от горе. Господстващите чрез СМИ перфидно лъжат населението, че Цветните революции са народно движение за демокрация и повишаване жизнения стандарт.

***

"There's class warfare, all right, but it's my class,
the rich class, that's making war, and we're winning."

Warren Buffett

"Има класова борба, добре, но това е моята класа,
класата на богатите, която води война и ние побеждаваме."

Уорън Бъфет - милиардер, един от най-богатите хора в света.


Още по темата:

Какво образование имат милиардерите

Милиардери започнали от нула


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени