Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини от Българияwww.backdoornews.com
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Стягат пенсионерите


бедност
Според публикации в българските казионни медии от 04.11.2019 г., българското правителство ще предприеме мерки за ограничаване достъпа до пенсиониране. Това е една от мерките, които социалното министерство предлага за преодоляване на дефицита в пенсионната система. Тя е залегнала в Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.).

Copyright:www.backdoornews.com


В момента съществува възможност, при изискуемия стаж, хората да се пенсионират една година по-рано. Това се случва обаче за сметка на по-ниска пенсия, която се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец. В наредба са определени и категориите труд, които се пенсионират по-рано – това са пилоти, миньори, работници в металургията. Учителите също имат право на ранна пенсия, която се отпуска от Учителския пенсионен фонд. Балерини и балетисти придобиват право на пенсия, ако имат 25 години осигурителен стаж при навършване на 43 години и 4 месеца. По време на комунизма балерини и балетисти се пенсионираха при 20 г. трудов стаж, независимо от възрастта, защото никой не иска да гледа на сцената дъртофелници. Авторите на стратегията предлагат да продължи още да се повишава възрастта за пенсиониране, както и да се въведат по-строги изисквания за получаване на пенсия от държавното обществено осигуряване. Не може всички да получават пенсии! Повишаване възрастта за пенсиониране естествено не цели хората да работят до дълбоки старини, а по-късно да започнат да получават пенсия, ако доживеят.

Мерките се налагат поради трайната тенденция на застаряване на населението, което неминуемо в бъдеще ще доведе до значително увеличение на разходите за пенсии, се посочва в документа. Застаряване на населението на България не е следствие от повишаване продължителността на живота, а от намаляване на раждаемостта, което води до дисбаланс между поколенията.

На всеки 100 пенсионери се падат по 66 лица, които навлизат на пазара на труда, отчита стратегията за борба с демографската криза. Но това съвсем не означава, че лицата, които теоретически навлизат на пазара на труда, в действителност ще започнат да работят и да плащат пенсионна осигуровка. Например всяка трета българка на възраст 20-34 години проституира и не плаща пенсионна осигуровка.

За сравнение през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст (60-64 годишни), са били замествани от 124 млади хора (15-19 годишни). Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен – 87, Варна – 73, и София – 72 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 43, Перник – 49, и Габрово, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 51 лица, влизащи в трудоспособна възраст. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1.493.119, или 21,3% от населението на страната.

Разходите за пенсии за 2018 г. са 9.455.890,5 хил. лв., като в тази сума са включени разходите за пенсии, финансирани от ДОО и от държавния бюджет, и еднократно изплатените суми към пенсиите за месеците април и декември на 2018 г.

Бог да им е на помощ на българските пенсионери!


Още по темата:

Пенсия по държави 👴👵


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени